15 May 2021 7:59 PM
अँप डाउनलोड

सामान्य ज्ञान सराव पेपर VOL-124

माहितीसाठी: आपण सर्व पेपर्स ऑनलाईन मोफत सोडवू शकता. यासाठी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही. एकूण प्रश्न 25 असतील आणि ते सोडवण्यासाठी १२० मिनिटांचा वेळ असेल. मात्र सर्व प्रश्न बंधनकारक असतील. प्रत्येक बरोबर उत्तरासाठी १ गुण मिळेल. सर्व प्रश्नाची उत्तर पूर्ण झाल्यास 'सबमिट' बटनावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला एकूण गुण, तसेच चुकीची उत्तरं आणि चुकलेल्या उत्तरांचे खरे उत्तर कोणते होते ते देखील स्क्रीनवर समजू शकेल.

प्रश्न
1
खालीलपैकी ‘लोणावळा’ हे थंड हवेचे ठिकाण कोठे आहे?
प्रश्न
2
‘ठाणे’ या जिल्ह्याचे विभाजन होऊन कोणत्या जिल्ह्याचे नव्याने निर्माण करण्यात आले?
प्रश्न
3
खालीलपैकी ‘तोरणमाळ शिखर’ कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
4
खालीलपैकी ‘अकोला’ जिल्ह्याचे विभाजन केव्हा झाले?
प्रश्न
5
खालीलपैकी धुळे या जिल्ह्याचे विभाजन केव्हा करण्यात आले?
प्रश्न
6
खालीलपैकी ‘महाबळेश्वर’ हे ठिकाण कोठे आहे?
प्रश्न
7
खालीलपैकी महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण किती कटकमंडळे आहेत?
प्रश्न
8
उस्मानाबाद या जिल्ह्याचे विभाजन करून कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली?
प्रश्न
9
खालीलपैकी ‘शिंगी’ हे शिखर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
10
खालीलपैकी भंडारा या जिल्ह्याचे विभाजन केव्हा झाले?
प्रश्न
11
खालीलपैकी ‘त्र्यंबकेश्वर’ हे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
12
‘चिखलदरा’ या शिखराची उंची किती आहे?
प्रश्न
13
खालीलपैकी अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोणते शिखर आहे?
प्रश्न
14
खालीलपैकी ‘कळसुबाई’ या शिखराची उंची किती आहे?
प्रश्न
15
खालीलपैकी रत्नागिरी या जिल्ह्याचे विभाजन करून कोणता नवीन जिल्हा तयार करण्यात आला?
प्रश्न
16
खालीलपैकी ‘बैराट’ या पर्वत शिखराची उंची किती आहे?
प्रश्न
17
औरंगाबाद या जिल्ह्याचे विभाजन करून कोणता नवीन जिल्हा तयार करण्यात आला?
प्रश्न
18
खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याचे विभाजन होऊन हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली?
प्रश्न
19
खालीलपैकी ‘अहमदनगर’ या जिल्ह्यामध्ये कोणते पर्वत शिखर आहे?
प्रश्न
20
महाराष्ट्रामध्ये एकूण किती ग्रामपंचायती आहेत?
प्रश्न
21
खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली या नवीन जिल्ह्याचे निर्माण झाले?
प्रश्न
22
ठाणे या जिल्ह्याचे विभाजन केव्हा झाले?
प्रश्न
23
खालीलपैकी महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण किती महानगरपालिका आहेत?
प्रश्न
24
खालीलपैकी भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन होऊन कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली?
प्रश्न
25
खालीलपैकी अंबोली हे थंड हवेचे ठिकाण कोठे आहे?

राहुन गेलेल्या बातम्या

x