17 April 2021 11:47 PM
अँप डाउनलोड

MPSC लिपिक भरती पेपर २०१५ (भाग १)

माहितीसाठी: आपण सर्व पेपर्स ऑनलाईन मोफत सोडवू शकता. यासाठी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही. एकूण प्रश्न 100 असतील आणि ते सोडवण्यासाठी १२० मिनिटांचा वेळ असेल. मात्र सर्व प्रश्न बंधनकारक असतील. प्रत्येक बरोबर उत्तरासाठी १ गुण मिळेल. सर्व प्रश्नाची उत्तर पूर्ण झाल्यास 'सबमिट' बटनावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला एकूण गुण, तसेच चुकीची उत्तरं आणि चुकलेल्या उत्तरांचे खरे उत्तर कोणते होते ते देखील स्क्रीनवर समजू शकेल.

प्रश्न
1
‘रस्त्याने जाताना डाव्या बाजूने वाहने व्यावीत.’या वाक्यात कोणत्या प्रकारचा अर्थ आहे?
प्रश्न
2
पुढीलपैकी सिद्ध शब्द कोणते?
प्रश्न
3
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सुरु केली. हि योजना खालीलपैकी कोणत्या वयोगटातील जनतेसाठी असणार आहे?
प्रश्न
4
तिने आधी सर्वांना घरात बोलावून जेवायला वाढले कारण जेवणवेळ टळून चालली होती.’हे वाक्य कोणता प्रकारचे आहे?
प्रश्न
5
Fill in the blank spaces with appropriate articles.……….. iron is ………. useful metal.
प्रश्न
6
दिलेल्या वाक्यातील उद्देश विभाग ओळखा.‘सानियाची जोडीदार आज टेनिसच्या सामन्यात छान खेळली..’
प्रश्न
7
‘दोन नद्यांमधील जागा’ याबद्दल एक शब्द निवडा.
प्रश्न
8
Out of the given option choose the one that suits the description given below :One who has a compulsive desire to steal
प्रश्न
9
We are at the mercy of our endocrine glands.It means
प्रश्न
10
‘गुंज’ या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अंशू गुप्ता यांना कोणता पुरस्कार जाहीर झाला?
प्रश्न
11
Identify the grammatically correct sentence (s).I) The cow is a useful animalII) Cow is a useful animal
प्रश्न
12
‘मंत्रणा’ या शब्दाचे समानार्थी शब्द कोणते?अ) चर्चा  ब) सल्ला क) चलाख ड) द्रुत
प्रश्न
13
१ मे दिनाच्या संदर्भात पुढीलपैकी कोणती/ कोणते विधान/ विधाने योग्य आहेत?
प्रश्न
14
दिलेल्या वाक्यातील क्रियापदाचा पराक्र ओळखा.तिने घराचीब खिडकी उघडली.तिच्या घराची खिडकी उघडली.
प्रश्न
15
मी उद्यापासून सकाळी लवकर ……..रिती भविष्यकाळात वाक्य करण्यासाठी पुढीलपैकी कोणता पर्याय वापरावा लागेल?
प्रश्न
16
‘श्रीमंत माणसांना गर्व असतो.’ या विशेषणवाक्याचे नामवाक्यात रुपांतर करा.
प्रश्न
17
‘भीतीने थरकाप उडणे’ हा अर्थ व्यक्त करणारा वाक्प्रचार कोणता?
प्रश्न
18
खोया पाया वेब पोर्टलच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत?अ) हे संकेतस्थळ नागरिकांसाठी विकसित करण्यात आलेले असून या द्वारे हरवलेल्या आणि सापडलेल्या मुलांच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यात येते.ब) या संकेतस्थळाचे एक अप्रत्यक्ष उद्दिष्ट म्हणजे मानवी व्यापार/ वाहतूक नियंत्रित करणे होय.क) हे संकेतस्थळ गृहमंत्रालयाद्वारे विकसित करण्यात आले आहे.
प्रश्न
19
साखळी या शब्दाचा पुढीलपैकी कोणता शब्द समानार्थी नाही?
प्रश्न
20
अशा रितीने श्रीमती प्रतिभा पाटील या भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती झाल्या.या वाक्यातील अधोरेखित शब्द समूहाचे वाक्यातील स्थान कोणते?
प्रश्न
21
पुढील उतारा वाचून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.योग्य पर्याय निवडा.टीका हि सुजाण कला आहे. कारण?Question title
प्रश्न
22
Choose the phrase that best completes the sentence.All of the people at the conference are ……….
प्रश्न
23
The attendance register is maintained to find out students who play truant.It means the attendance register is maintained to find out the student who
प्रश्न
24
‘तुम्ही फार छान काम केलेत.’-हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?
प्रश्न
25
लेखनविषयक नियमानुसार योग्य असलेला पर्याय निवडा.
प्रश्न
26
पुढील उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.वरील उताऱ्याला योग्य शीर्षक द्या.Question title
प्रश्न
27
Identify the grammatically correct sentence (s).I) Every man and woman is welcome.II) Neither of the two boys were successful
प्रश्न
28
पुढीलपैकी चुकीची जोडी कोणती?
प्रश्न
29
Choose the correct article to complete the sentence.Albert Camus was ……… European genius.
प्रश्न
30
To build castles in the air’ means.
प्रश्न
31
‘My Years With Indira Gandhi’ हे पुस्तक कोणी लिहिले?
प्रश्न
32
इंदिरा गांधी शांतता, शस्त्रकपात व विकास पुरस्कार २०१४ …….. यांना प्रदान करण्यात आला.
प्रश्न
33
दिलेल्या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.‘कृपण’
प्रश्न
34
योग्य पर्याय निवडा.अ) ‘आकाशात जेव्हा धग जमतात, तेव्हा मोर नाचू लागतात’, हे मिश्र वाक्य आहे.ब) ‘तानाजी लढता लढता मेला’ हे केवल वाक्य आहे.
प्रश्न
35
तितिक्षा या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह कोणता?
प्रश्न
36
Fill in the blank with correct preposition.We shouldn’t poke fun …….. people who stammer.
प्रश्न
37
‘कावळ्याने कोळीणीच्या टोपलीतला मासा वरच्यावर लांबवला.’-या वाक्यातील क्रियापद पुढीलपैकी कोणत्या प्रकारचे आहे?
प्रश्न
38
Complete the following sentence by choosing the correct alternative :If you smoke regularly, you will suffer from cancer.This is a ……… sentence.
प्रश्न
39
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांबाबत जोड्या लावा.Question title
प्रश्न
40
दिलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.प्रमाणे
प्रश्न
41
पुढीलपैकी तत्सम शब्द कोणते?
प्रश्न
42
Choose the option which best expresses the word underlined : He lost the content in the penultimate round.
प्रश्न
43
उसळ, पगडी, खल हे शब्द मराठीमध्ये पुढीलपैकी कोणत्या भाषेतून आले आहेत?
प्रश्न
44
दिलेल्या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा.‘कोणी कोणास हसू नये’
प्रश्न
45
आबांना हल्ली सारखा विसर पडत असतो.-विशेषण उपयोगात आणून हे वाक्य कसे करता येईल?
प्रश्न
46
‘जीव थोडा थोडा होणे’ या वाक्य्प्रचाराचा पुढीलपैकी योग्य अर्थ कोणता?अ) अतिशय काळजी लागणेब) काळजी न करणेक) आतुरता उत्पन्न होणे
प्रश्न
47
My grandmother said to me, “Don’t sit on the wall.”The indirect narration of the above sentence will be.
प्रश्न
48
‘कविता हे माझे राजकारणच आहे’ असे कोणी म्हटले होते?
प्रश्न
49
पुढील उतारा वाचून खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा.कलानीर्मितीची प्रक्रिया कशी असते?अ) सुजाण व अबोध असते.ब) सुजाण नसते ती अबोधच असते.Question title
प्रश्न
50
What does the underlined modle ion the sentence below suggest? You can hurt yourself.
प्रश्न
51
दिलेल्या वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.जेवताना सावकाश जेवावे.
प्रश्न
52
पुढील उतारा वाचून खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा.या उताऱ्यात नेमके कोणकोणते विषय आलेले आहेत?अ) बदलते सामाजिक जीवनब) साहित्यनिर्मितीक) टीकाकारांची जबाबदारीड) कलावंत व त्यांची कलादृष्टीQuestion title
प्रश्न
53
Choose the option which best expresses the meaning of the phrase underlined in the sentence.He had the nerve to suggest that the teacher was wrong.
प्रश्न
54
पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात द्विकर्मक क्रियापद आहे?अ) गवळी धार काढतो.ब) आजीने नातीला गोष्ट सांगितली.
प्रश्न
55
दिलेल्या पर्यायातून अंशाभ्यस्त शब्द निवडा.
प्रश्न
56
‘सूत’ या नामापासून विशेषण बनविताना पुढीलपैकी कोणत्या साधक प्रत्ययाचा वापर करावा लागेल?
प्रश्न
57
षडानन या संधीचा विग्रह काय आहे?
प्रश्न
58
पुढीलपैकी कोणता पर्याय लेखनदृष्ट्या अचूक आहे?
प्रश्न
59
Choose the word opposite in meaning to the word underlined.There is something repulsive about the way he handle people.
प्रश्न
60
‘पृथक’ या शब्दास समानार्थी शब्द पुढीलपैकी कोणता?
प्रश्न
61
पुढील उतारा वाचून खालील प्रश्नाची उत्तरे लिहा.मराठी साहित्यात कोणते प्रवाह आजही आहेत?Question title
प्रश्न
62
खालील भाषांचा विअचार करा :अ) संस्कृत ब) ओडिया क) मराठीकोणत्या भाषेला शास्त्रीय (Classical) भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे?
प्रश्न
63
Choose the option that best expresses the meaning of the underlined idiom/ phrase in the sentence.The man took to his heels when he saw me coming.
प्रश्न
64
संस्कृत वर्गीकरणात नसलेला आणि द्रविड भाषेतून मराठीत आलेला मूर्धन्य वर्ण कोणता?
प्रश्न
65
अ. त्याचे वागणे त्याच्या बोलण्याच्या बरोबर विरुद्ध होते.ब. सभेतील मतदानाच्या वेळी तिने ठरावाविरुद्ध मत नोंदवले.या दोन वाक्यातील अव्यये कोणती आहेत?
प्रश्न
66
पुढीलपैकी कोणता शब्द ‘भुंगा’ या शब्दाचा समानार्थी नाही?
प्रश्न
67
Supply the proper from (Comparative Superlative) of the adjective.John is my ……… brother.I) old II) older III) elder IV) eldest
प्रश्न
68
दिलेल्या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द निवडा.‘तडाग’
प्रश्न
69
दिलेल्या पर्यायातून देशी शब्द ओळखा.
प्रश्न
70
Identify the correct spelt word.
प्रश्न
71
‘घड्याळ टिपरु’ या वाक्यसंप्रदायाचा अर्थ सांगा.
प्रश्न
72
राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाचे महाराष्ट्रातील पहिले हरित खंडपीठ कोणत्या ठिकाणी सुरु करण्यात आले?
प्रश्न
73
पुढीलपैकी ‘परभाषी’ शब्द ओळखा.
प्रश्न
74
पुढीलपैकी कोणत्या भाषेमधून अननस, पेरू, साबुदाणा हे शब्द मराठीमध्ये आले आहेत?
प्रश्न
75
Select from the alternatives, the word that conveys the same meaning as the word given in Capital letters.TETE-A-TETE
प्रश्न
76
नुकतेच शांततेचे नोबेल मिळविणारे भारतीय कैलास सत्यार्थी खालीलपैकी कोणत्या संस्थेशी संबंधित आहे?अ) लडकी बचाओ आंदोलनब) जंगल बचाओ आंदोलनक) बचपन बचाओ आंदोलनड) ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाईल्ड लेबर
प्रश्न
77
There is nothing greater than the freedom of the human spirit in this world.The superlative degree of the above sentence is
प्रश्न
78
‘साखळी हिसकावून पळालेले चोर पोलिसांनी तासाभरात पकडले.’-या वाक्यातील प्रयोग कोणता?
प्रश्न
79
Rewrite the given sentence in the exclamatory formThese are very good apples.
प्रश्न
80
१८५७ च्या उठावत नाशिक जिल्ह्यातील कोणत्या भागात कोळी लोकांनी उठाव केला?अ) पेठ ब) सुरगाणा क) हरसूल
प्रश्न
81
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या कोण वाढवू शकतात?
प्रश्न
82
मिस वर्ल्ड बहुमान प्राप्त भारतीय महिला आणि वर्ष याबाबत जोड्या लावा.Question title
प्रश्न
83
Identify the incorrectly spelt word.
प्रश्न
84
Select the sentence that is correct.
प्रश्न
85
यमुना कृती आराखडा हा द्विपक्षीय प्रकल्प कोणत्या दोन देशांमध्ये आहे?
प्रश्न
86
Supply the proper from (Comparative or superlative) of the adjective.How is your brother today? Is he ……..?
प्रश्न
87
यंदाच्या विम्बल्डन स्पर्धेत महिला दुहेरी व मिश्र दुहेरी अशा दोन्ही गटात अनुक्रमे सानिया मिर्झा व लिअँडर पेस यांनी विजेतेपद पटकावले. या दोघांचीही खेळाची साथीदार एकच होती, तिचे नाव काय?
प्रश्न
88
Identify the grammatically correct sentence (s).I) Her bridle grown was trimmed with lace.II) We galloped along the bridle path.
प्रश्न
89
Choose the correct article to complete the sentence.He goes to ……… University every morning.
प्रश्न
90
पुढीलपैकी चुकीची जोडी कोणती?
प्रश्न
91
‘शेलारखिंड’ ही ऐतिहासिक कादंबरी कोणाची आहे?
प्रश्न
92
हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणाऱ्या स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे मूळ नाव ……… होते.
प्रश्न
93
शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार हा खालीलपैकी कोणत्या एका कलमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे?
प्रश्न
94
Choose the option which best expresses the meaning of the idiom/ phrase underlined in the sentence.Government is all at sea regarding the Kashmir problem.
प्रश्न
95
‘कुक्षी’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता?
प्रश्न
96
दिलेल्या शब्दसमूहासाठी पर्यायी शब्द निवडा.पाण्यातील कचरा
प्रश्न
97
‘शिवरायांना स्वतंत्र वृत्तीचे जे लहानपणीच वळण मिळाले, त्याचा परिणाम म्हणून पुढे हिंदवी स्वराज्य उभे राहिले.’ अधोरेखित शब्दसमूहाच्या जागी पुढीलपैकी कोणता शब्द समर्पक ठरेल?
प्रश्न
98
Identify the correct sentence (s).I) The minister, accompanied by his officers, is visiting the town tomorrow,II) Each of the employees was given a bonus.
प्रश्न
99
‘काल आमच्या घरी खूप पाहुणे आले होते.’या वाक्यातील नामे कोणत्या विभक्तीत आहेत?
प्रश्न
100
Pick out the correct word to complete the sentence.The art of spelling words correctly is called ……….

राहुन गेलेल्या बातम्या

x