21 May 2024 12:52 PM
अँप डाउनलोड

पशुसंवर्धन विभाग भरती सराव पेपर VOL-14

माहितीसाठी: आपण सर्व पेपर्स ऑनलाईन मोफत सोडवू शकता. यासाठी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही. एकूण प्रश्न 25 असतील आणि ते सोडवण्यासाठी १२० मिनिटांचा वेळ असेल. मात्र सर्व प्रश्न बंधनकारक असतील. प्रत्येक बरोबर उत्तरासाठी १ गुण मिळेल. सर्व प्रश्नाची उत्तर पूर्ण झाल्यास 'सबमिट' बटनावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला एकूण गुण, तसेच चुकीची उत्तरं आणि चुकलेल्या उत्तरांचे खरे उत्तर कोणते होते ते देखील स्क्रीनवर समजू शकेल.

प्रश्न
1
‘भंडारदरा’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
2
कोयना धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
3
नळगंगा धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
4
पैनगंगा धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
5
‘भिरा अजवल प्रवाह’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
6
नलदमयंती धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
7
‘तिल्लारी’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
8
इटियाडोह धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
9
पारस औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
10
‘पवना’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
11
पोकरी (भुसावळ) औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
12
‘पेंच’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
13
‘बिंदुसरा धरण’ – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
14
चाणकपूर धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
15
दुर्गापूर औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
16
परळी वैजनाथ औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
17
‘पैठण – जायकवाडी’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
18
वीर धरण – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
19
एकलहरे औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
20
‘वैतरणा’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
21
तानसा धरण – – कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
22
खापरखेडा औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
23
‘कोयना’ हे जलविद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
24
कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?
प्रश्न
25
तुर्भे औष्णिक विद्युत प्रकल्प खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे?

राहुन गेलेल्या बातम्या

x